STAR CCM+ Eğitim İçeriği
Akışkanlar Dinamiğine Giriş
STAR-CCM+’in Arayüzü Tanıtımı
Finite Volume Method Hakkında Genel Bilgi
Çözüm Ağı Oluşturulması ve İlgili Parametreler
Yüzey ve Hacim Çözüm Ağı Türleri
Sınır Tabakanın Tanımlanması
Çözüm Ağı Yenilenmesi, Çözüm Ağı Tamiri ve Çözüm Ağı Oluşturma Kriterleri
Zamana Bağımlı ve Zamandan Bağımsız Akış
Turbülans
Sabit ve Hareketli Kontrol Hacmi
Enerji Denkleminin çözümü
Isı Transferinin Modellenmesi ve İlgili Parametreler
STAR-CCM+’de Ara Yüzey In ve Post Processing İşlemleri
Akım Çizgileri, Vektör ve Scalar Görüntülerinin Oluşturulması
Kontrol Hacmi Üzerinde Nokta, çizgi veya Yüzeyden Değer Okunması
Yüksek Kalitede Kompleks Görsellerin Oluşturulması
Çok Fazlı Akışlar, Çok Fazlı Akışların Türleri ve Bu Türlere Göre Kullanılan Sayısal Yaklaşımların İncelenmesi
Hareketli Kontrol Hacminin ve Çeşitlerinin Anlatılması (Motion, Rotation, Transition, Morfing, Dfbi Terimlerinin Tanımı)
Uygulamalı Akışkanlar Dinamiğindeki İleri Konuların Tanıtılması, Analizlerin İncelenmesi ve Projelerin Yorumlanması
STAR CCM+ Eğitim Videolarımız

Tasarım Dizayn By CodeR © 2019 - Bütün Hakları Saklıdır